Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9828 ac3f 500
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
4309 d183 500
Reposted frompussyporn pussyporn
6538 9e40 500
Reposted frompussyporn pussyporn
9114 ed27 500
Reposted frompussyporn pussyporn
3302 337f
Reposted fromjestemzero jestemzero viabeeth beeth
Ja lubię literaturę, bo dla mnie jest tam więcej życia niż w moim własnym.
— Witkiewicz, Nienasycenie (via enola-gay)
Reposted fromuciekne uciekne viabeeth beeth
8281 6afe

play:

it’s a self portrait

Reposted fromkimik kimik viabeeth beeth
Reposted fromkrzysk krzysk
2861 78c6
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
4185 2f40 500
Reposted fromkrzysk krzysk
9628 7b81 500
Reposted fromkoujakus koujakus viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7594 d65b
Reposted fromkrzysk krzysk viakerosine kerosine
6573 8fde
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
8687 b982
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from2708 2708 viaiblameyou iblameyou
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viaiblameyou iblameyou
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl